Inspiracją do utworzenia  Zespołu Liturgicznego w parafii stały się słowa Ojca Świętego:
 
„Eucharystia buduje Kościół,
a Kościół sprawuje Eucharystię”
               (Jan Paweł II)
Powołanie grupy ma na celu:
 • przybliżać do Jezusa i pozwolić owocnie uczestniczyć w życiu Kościoła,
 • uczestniczyć wraz ze wspólnotą parafialną w pełny sposób w sprawowaniu Eucharystii,
 • kształtować poczucie odpowiedzialności wypływającej z przynależności do wspólnoty parafialnej,
 • wzrost duchowy,
 • pozwolić dzieciom wzrastać w wierze i stawać się  radosnymi uczniami Jezusa,
 • rozważanie  słowa Bożego i pogłębianie tekstów biblijnych – co uwrażliwia serca najmłodszych na Prawdę,
 • uzdalniać  dzieci intelektualnie i duchowo,
 • zgłębiać treści roku liturgicznego,
 • dzielić się darem wiary z innymi,
 • kształtowanie nowego sposobu myślenia prowadzącego do chrześcijańskiej dojrzałości i odpowiedzialności,
 • ukazanie potrzeby głoszenia Dobrej Nowiny począwszy od wspólnoty parafialnej,
 • pomoc w stawaniu się autentycznymi chrześcijaninami umiejącymi przeżywać Eucharystię,
Zespół Liturgiczny istnieje od 1 września 2004 roku. Jego skład stanowią uczniowie  ze szkoły podstawowej.
Grupa pracuje pod czujnym okiem Pani Katechetki mgr Jolanty Rewers.
Opiekę nad całością sprawuje Ksiądz Proboszcz Roman Dąbrowski.