Chrzest  jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.
Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.
Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
 
Chrzty w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Budzisławiu Kościelnym
 
1. W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Sumie o godz. 11.00 oraz w sobotę przed lub w trakcie Mszy św.
2. Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przedstawiają dokumenty:
- metrykę urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do tej godności.
3. Rodzicami Chrzestnymi mogą zostać osoby wierzące i praktykujące.
4. Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
- osoby żyjące w konkubinacie
- osoby żyjące w wolnych związkach.
5. Konferencja przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek przed sobotą lub niedzielą w której nastąpi udzielenie sakramentu Chrztu Świętego.
6. W dniu chrztu należy przybyć na 15 minut przed wyznaczoną godziną chrztu do zakrystii w celu dopełnienia formalności.
 
Prosząc o chrzest dla swojego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni obowiązek wychowania go w wierze.
                                                      (Z liturgii chrzcielnej)