Sakrament Przymierza Małżeńskiego, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżeństwo opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.
 
Sakrament małżeństwa powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.
 
Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.
 
Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny jednak prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.
 
W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym przed zawarciem związku małżeńskiego obowiązują następujące formalności:
 
1. Do kancelarii parafii narzeczonej, narzeczeni zgłaszają się na 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa i przedstawiają dokumenty:
  • metryki chrztu z adnotacją: „do ślubu kościelnego” (data wystawienia nie może przekroczyć 3 miesięcy),
  • świadectwo sakramentu bierzmowania,
  • świadectwo nauki religii z ostatniej klasy,
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej lub kursu przedmałżeńskiego
  • dokument z USC do zawarcia małżeństwa „konkordatowego”.
2. Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, głoszone są zapowiedzi a narzeczeni odbywają 3 spotkania z kapłanem w biurze parafialnym i 3 spotkania w poradnictwie rodzinnym.