Sakrament Święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiteriat i diakonat. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie.
Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posług. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.
Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały staranie rozeznane.
 
Z parafii budzisławskiej wywodzą się następujący kapłani i zakonne siostry:
 
  • Ksiądz Prałat Aleksander Maciejewski ur. 28.10.1927r., magister teologii, Kanonik Kapituły Katedralnej, Kapelan Papieski, Proboszcz Parafii Brześć Kujawski, od 1999r. na emeryturze, zm. 27.12.2008r. Pochowany na cmentarzu w Michelinie.
  • Daniela Wesołowska ( siostra Anna), ur. 07.11.1953r., Siostry Klaryski Kapucynki.
  • Maria Wesołowska ( siostra Maksymiliana), ur. 07.09.1957r. Siostry Klaryski Kapucynki.
  • Elżbieta Łukasik ur. 11.06.1969r., Siostry Brygidki.
  • Iwona Chojnacka ur. 05.04.1971r., Służki NMP Niepokalanej
W każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz w Tygodniu Powołań Kapłańskich, pół godziny przed Mszą Świętą ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.