Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
 
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Kandydat do sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych.
 
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 
    W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym ustalony jest następujący porządek przystępowania do Sakramentu Bierzmowania:
 
- okres przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przypada na gimnazjalny czas nauki;
- Sakrament Bierzmowania odbywa się każdorazowo podczas wizyty duszpasterskiej (co 5 lat) Biskupa Ordynariusza lub jego zastępców oraz na prośbę księdza proboszcza.