Rada Parafialna to zespół wiernych świeckich, którzy stanowią organ doradczy Księdza Proboszcza.
 
W jej skład wchodzi:
Rada Duszpasterska, której celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.

Rada Ekonomiczna, która wspiera Księdza Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.