„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”.

                   św. Jan Paweł II
 
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Budzisławiu Kościelnym istnieje od 2011 roku. W jego skład wchodzą zarówno panie jak i panowie (16 osób),  gotowi do niesienia pomocy potrzebującym. Na czele grupy stoi Ksiądz Proboszcz Roman Dąbrowski wspierany przez zarząd Zespołu Caritas Parafialnej.
Główny celem Parafialnej Caritas jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym,  osobom chorym, samotnym, ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Formy prowadzonej działalności:
 • cykliczne spotkania formacyjne;
 • wydawanie żywności i odzieży;
 • organizowanie spotkań dla osób starszych i chorych;
 • okresowe zbiórki do puszek Caritas;
 • pozyskiwanie i rozprowadzenie odzieży, obuwia i zabawek;
 • organizowanie spotkań dla dzieci;
 • współorganizowanie uroczystości kościelnych i środowiskowych:
  - obchody Święta Niepodległości
  - wigilia dla osób samotnych, chorych, starszych
  - obchody Uropczystości Trezch Króli
  - organizacja Festynu Rodzinnego
 • udział w akcjach:
  - zbiórka żywności w sklepach
  - paczki świąteczne dla dzieci
  - zbiórka makulatury
 • całoroczne porządkowanie światyni;
 • współpraca z innymi wspólnotami;
  - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
  - Szkolno-parafialną Grupą Charytatywną „Pielgrzym”
  - Kołem Gospodyń Wiejskich
  - OSP w Budzisławiu Koscielnym
Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w pomieszczeniach plebanii. Dyżury pełni w każdy poniedziałek od 8.30 – 11.30 przy ulicy Szkolnej w pomieszczeniu po byłej SKR.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.