Księdzem Proboszczem od 2 grudnia 2018 roku
jest mgr Józef Bachorz