Dziecięca Grupa Charytatywna „Pielgrzym” istnieje od 1995 r. Jej skład stanowią uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, pod kierunkiem Katechetki mgr Jolanty Rewers.
Jej działalność opiera się na wspólnych spotkaniach, dyskusjach i organizowaniu różnych akcji z przeznaczeniem na rozmaite cele.
Do takich należą:
  • odwiedzanie osób samotnych, opuszczonych, chorych
  • organizowanie spotkań opłatkowych z racji Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas z opłatkiem w ręku, uśmiechem i śpiewem na ustach, serdecznymi życzeniami oraz drobnymi upominkami wolontariusze udają się do podopiecznych, z którymi spędzają miłe, pełne wrażeń chwile. Dowodem tego są łzy radości, które często pojawiają się na twarzach naszych parafian
  • pomoc materialna dla koleżanek i kolegów znajdujących się w trudnych warunkach bytowych,
  • spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • pamięć o tych, którzy od nas odeszli – porządkowanie tutejszego cmentarza,
  • wystawianie przedstawień teatralnych typu: Jasełka i Misterium Wielkanocne w szkole i kościele parafialnym,
  • przygotowanie oprawy liturgicznej /czytania, psalmy, modlitwa wiernych/ z racji różnych uroczystości kościelnych,
  • organizowanie pielgrzymek i wycieczek,
  • sprzedaż  świec Caritas, widokówek, kalendarzy  z której uzyskane pieniądze przeznaczone są  na wyżej wymienione cele.
Jak z powyższego wynika, podstawowym hasłem w działaniu grupy jest Miłosierdzie, które opiera się na miłości do człowieka szczególnie jej potrzebującego, a wiec: ubogiego, chorego, pokrzywdzonego, samotnego i opuszczonego. Takie miłosierdzie oprócz ciepłych słów zakłada również działanie. Członkowie zespołu  zdają sobie sprawę, że nie wystarcza serdeczność i zaangażowanie. Trzeba mieć jeszcze przeświadczenie, że kiedy się daje, jest się wzajemnie obdarowanym. Darem tym jest radość ze wspólnego doświadczania ludzkiej godności. Ogromnie ważne jest, żeby cudzą godność uznać i swoją litością nie upokarzać obdarowanego.
 
W działaniu Grupy Charytatywnej „Pielgrzym” dużą pomoc stanowi hojność, ofiarność i dobre serce całej wspólnoty parafialnej, która przysłowiowym „ wdowim groszem „ wspiera organizację.
 
Za to wszystkim serdeczne Bóg zapłać.